Chiếu sáng tới 60 giờ, Đèn tích điện Sunhouse SHE6848LA có thể chiếu sáng liên tục 2 – 6 giờ với ánh sáng mạnh và lên tới 30 giờ đối với ánh sáng yếu…Xem thêm và nhận tư vấn tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *