Chính sách vận chuyển

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định chính sách vận chuyển, giao nhận với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sắm tại Halo Mall.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

2.1 Đối tượng áp dụng:

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm trên Halo Mall.

2.2 Khu vực áp dụng:

Giao toàn quốc đồng giá vận chuyển 26.000Đ

3. NỘI DUNG:

  • Đối với khu vực Hà Nội, TP.HCM, sẽ giao hàng trực tiếp trong ngày kể từ lúc Halo Mall xác nhận đơn hàng.
  • Đối với các tỉnh, Halo Mall giao hàng trong vòng 03 – 05 ngày sau khi xác nhận đơn hàng.
  • Trước khi vận chuyển, phía giao hàng sẽ liên lạc với Quý khách hàng để hẹn thời gian nhận hàng.
close