Chính sách giải quyết khiếu nại

Halo Mall luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến các giao dịch và sản phẩm của Halo Mall. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, Halo Mall đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa hai bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Halo Mall.

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ của Halo Mall thực hiện qua:

Bước 2: Bộ phận CSKH sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Halo Mall sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

close